Júlí 2013

Á síðasta aðalfundi var kjörin ný stjórn sem með einni veigamikilli breytingu er sú sama og síðasta, en við formennsku af Eddu Ástráðsdóttur hefur tekið Ólafur Kristinsson.
Ný stjórn mun leitast við að vera í sem bestu sambandi við hestlendinga og nýta þennan vettvang til að upplýsa um helstu viðfangsefni og framvindu þeirra eftir því sem efni standa til.

Hitaveita; Vaxandi áhugi er meðal félagsmanna á að fá heitt vatn til upphitunar á húsum sínum enda nokkuð ljóst að rafmagn til húshitunar mun á komandi árum fara hækkandi. Við höfum fengið þær upplýsingar að Grímsnes og Grafningshreppur selur aðgang að veitukerfi sínu og má sjá gjaldskrána á heimasíðu hreppsins. Heitt vatn er nú komið næst okkur í sumarbústaðalandið Hraunborgir. Ekki er á framkvæmdaáætlun sveitafélagsins að bjóða upp á þennan valkost fyrr enn sveitafélagið telur nokkurn veginn tryggt að um sé að ræða yfir 50% þátttöku bæði okkar í Hestlandi og einnig meðal Kiðjabergsmanna. Þá munu framkvæmdir geta hafist nokkuð greiðlega. Húseigendur fá vatnið að lóðarmökum, en ráða sjálfir verktaka fyrir heimtaug og vinnu í húsinu. Þessi kostnaður gæti numið allt að 2,5 miljónum króna. Væntanlega munum við fljótlega gera á grundvelli þessara upplýsinga skoðanakönnun meðal félagsmanna.

Brunavarnir; Sumarbústaðalönd landsmanna hafa víða gróið upp með miklum hraða í skjóli hlýnandi loftslags og með almennri vakningu meðal landsmanna til uppgræðslu. Ljóst er að þessu fylgir einnig aukin hætta á hraðri útbreiðslu elds ef til eldsvoða kemur. Stjórnin hefur verið í sambandi við brunavarnir Árnessýslu og verið vel tekið. Þeir beina til okkar að huga hver um sig að sínu nærumhverfi, leitast við að hafa sem minnstan eldsmat við bústaðinn, brýna fyrir sínum nánustu að hafa fyllstu aðgát þegar grillað er, ekki síst ef bústaðurinn er í höndum gesta og hafa greiðan aðgang að vatni, góða krana og slöngur.

Lúpínan; Þá má einnig benda á að lúpínan er fljót að breiða út eld og því enn ein ástæða til þess að hvetja lóðareigendur til að halda aftur af útbreiðslu hennar með kerfisbundnum slætti.

Vegurinn; Nýlega var gert við vegspottann frá Kiðjabergi að hliði og var sú framkvæmd gerð af Ræktunarsambandi Flóa og Skeiða, en kostað af hestlendingum og Kiðjabergsmönnum. Viðhald Ormsins langa er stöðugt í skoðun og fer sennilega að líða að sambærilegri framkvæmd þar því ekki er gott að láta hann drabbast niður þar sem gott ástand hans skilar sér til okkar allra.

Með kveðju fyrir hönd stjórnar Hests og Bunu Rafn A. Ragnarsson ritari.